Harmonogram działań w PRZEDSZKOLACH/SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI
prowadzonych przez m. Pruszcz Gdański w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne

Data:
od: 01-03-2024 godz. 08:00 do 15-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie przez rodzica wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od 15-04-2024 godz. 08:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Data:
od: 15-04-2024 godz. 08:00 do 22-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

Data:
od 30-04-2024

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające

Data:
od: 16-08-2024 do 19-08-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od 22-08-2024

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Data:
od: 22-08-2024 do 26-08-2024

Zdarzenie:

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Data:
od 28-08-2024

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.