Pliki do pobrania
Oświadczenie do wszystkich kryteriów lokalnychwzór
Oświadczenie o samotnym wychowywaniuwzór
Oświadczenie o wielodzietnościwzór
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnegowzór
Instrukcje
Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychinstrukcja dla rodzica/opiekuna prawnego